Fundacja Anioły Farmacji i Anioły Medycyny

Fundacja została powołana w celu realizacji idei nagradzania lekarzy i farmaceutów przez pacjentów, którzy dostrzegli w ich działaniu niezwykły walor wyjątkowości, opieki i troski o zdrowie ludzi, którzy im zaufali. Było to pierwszym impulsem do utworzenia organizacji, która będzie wyrazicielem wdzięczności i szacunku dla niezwykłych ludzi. Postanowiono również wspierać młodych lekarzy i farmaceutów stawiających swoje pierwsze kroki na ścieżce kariery zawodowej, tak aby dewiza przysięgi Hipokratesa była ich głównym wskazaniem działania. Tego typu działalność w naturalny sposób rodzi chęć i potrzebę organizowania akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa, jak i możliwości kontaktu z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie farmacji i medycyny dla profesjonalistów.​

Misja Fundacji

 1. Łączenie środowiska farmaceutów, lekarzy i pacjentów w myśl idei CZŁOWIEK – ZDROWIE – MIŁOŚĆ, pokazującej jak istotna w procesie terapii jest relacja między pacjentem, lekarzem i farmaceutą, która powinna stanowić źródło dodatkowej siły i odwagi w walce z chorobą.
 2. Realizacja idei nagradzania farmaceutów i lekarzy przez pacjentów, którzy dostrzegli w ich działaniu niezwykły walor wyjątkowości, ponadstandardowej opieki i troski o zdrowie ludzi, którzy im zaufali.
 3. Upowszechnianie edukacji i profilaktyki zdrowotnej poprzez prowadzenie projektów edukacyjnych oraz społecznych akcji profilaktycznych.

Cele Fundacji

 1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia.
 2. Poprawa stanu zdrowia ludności w Polsce.
 3. Organizacja corocznego konkursu dla farmaceutów i lekarzy pod nazwą “ANIOŁY FARMACJI i ANIOŁY MEDYCYNY” mającego na celu propagowanie postaw i zachowań propacjenckich wśród farmaceutów i lekarzy.
 4. Organizacja szkoleń i warsztatów dla farmaceutów i lekarzy w zakresie stosowania leków i wyrobów medycznych.
 5. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe konferencji naukowych poświęconych problematyce zdrowotnej.
 6. Udzielanie dofinansowania dla młodych lekarzy i farmaceutów w celu podwyższania ich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w sympozjach i szkoleniach.
 7. Organizowanie akcji informacyjnych, edukacyjnych lub innych działań oświatowych w zakresie promocji zdrowia.
 8. Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu w szerokich kręgach społecznych.
 9. Prowadzenie programów informacyjnych i badawczych związanych ze statutową działalnością Fundacji obejmujących teren całej Polski oraz gromadzenie baz danych związanych z tymi programami.
 10. Analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie ich wyników na konferencjach i zjazdach naukowych w Polsce i za granicą.

Fundacja Anioły Farmacji i Anioły Medycyny wyraża zgodę na wykorzystywanie w dowolny sposób zamieszanych treści.